Het Model InterTides interpoleert gemeten waterstanden en berekend o.a. droogvalduurkaarten en animaties van het getij.

The InterTides tool interpolates tidal gauge data for calculating water levels, exposure time maps and animations.

InterTides Manual

InterTides is online beschikbaar op www.intertides.nl voor drie regio’s:

  • Oosterschelde (waterstanden vanaf 1990)
  • Waddenzee (waterstanden vanaf 1981)
  • Waddengebied (Waddenzee + Noordzeekust, waterstanden vanaf 2000)