EcoCurves ontwikkelt en gebruikt ecologische modellen in nauwe samenwerking met ecologen, landbouwkundigen en plantenfysiologen.

De VirtueleKas van EcoCurves en Photosyntax is een samenhangende simulatie van de photosynthese, gewasgroei, het kasklimaat en energiegebruik.

Modellering van wadvogels in het Waddengebied: InterTides, WADMAP, WEBTICS

EcoCurves onderhoudt en verbetert het gereedschap van de Theoretische Teeltkunde groep van C.T. de Wit in Wageningen: FST en TTUTUL

EcoCurves is al vele jaren betrokken bij de wadvogeltellingen op Ameland.


EcoCurves does ecological modelling in close cooperation with ecologists, agricultural engineers and plant fysiologists.

The VirtueleKas of EcoCurves and Photosyntax is a coherent simulation of fotosynthesis, crop growth, greenhouse climate and energy use.

Ecological modelling of waders in the Wadden Sea: InterTides, WADMAP, WEBTICS

EcoCurves maintains and improves software tools originating from the (Wageningen) Theoretical Production Ecology group of C.T. de Wit: FST en TTUTUL

Since many years EcoCurves is involved in wader counts on the Dutch wadden island Ameland.